14.5 Nå har vi beviset

Dette forsto Justiskomitéens flertall i 1993 på grunnlag av vår redegjørelse om mangelfull etterforskning begge steder og Kontrollutvalgets tilståelse av at dette var riktig for deres vedkommende. Da kunne vi ikke bevise at politikammeret hadde gjort like elendig jobb. Idag kan vi det. Liers notat til politiinspektør Knut Mikkelsen1 representerer en like direkte innrømmelse som Stenberg-Nilsens.

Blant de som fikk Liers saksmappe sist til behandling i Oslo Politikammer var kriminalsjef Truls Fyhn2. I Liers rapport står det (se kap. 11) at det ikke på grunnlag av de «registerundersøkelser» man begrenset seg til å utføre var mulig å få bekreftet eller avkreftet våre mistanker (som vanlig omtalt som «påstander») og at han ba om forholdsordre for om han skulle etterforske mer. Dette spørsmål gjentas faktisk i notatet til Fyhn, der Lier endog har konkrete forslag til mer etterforskning. Men det er absolutt siste dokument i saken. Intet mer skjedde unntatt henleggelse.

Det er da meget dristig av Fyhn å uttale følgende til NTB i forbindelse med Stortingets behandling av samme3:

«Kriminalsjef Truls Fyhn ved Oslo Politikammer avviser kategorisk påstanden om at Oslo Politikammer ikke har etterforsket den såkalte Ramm/Setsaas-saken. … – Jeg vil fullstendig avvise påstanden. Vi var velvillig innstilt og strakte oss meget langt. Vi gjennomførte undersøkelser, men enten fant vi ikke noe som bekreftet at de fremsatte påstander fra Setsaas/Ramm var riktige, eller så fant vi naturlige forklaringer på forhold de hadde anmeldt, sier Fyhn til NTB.»

Dette kan bare ha hatt til hensikt å villede Stortinget. Fyhn visste f.eks. at Televerket ikke kunne gi tilfredsstillende svar på avlyttingsrapporten fra Drammensvn 10. Han visste at Lier hadde sagt at «påstandene» ikke kunne bekreftes eller avkreftes, og at man kun hadde utført registerundersøkelser. (Derfor bruker han snedig utrykket «undersøkelser» og ikke «etterforskning» selv.) Han visste at det ikke var gjort noe som helst etter innleveringen av anmeldelsene. Han visste at det var reist spørsmål om man burde gjøre mer.

Hvorfor vil han villede Stortinget? Sannsynligvis fordi han også visste om samordningen. På hvilket nivå kan Kontrollutvalget og Oslo Politikammer samordnes? Ikke lavere enn Justisdepartementet. Statsråd Faremo måtte vite mer enn hun hadde fortalt. En statsråd ville ikke kunne gjøre slikt uten i samråd med statsministeren. Man luktet skikkelig med ugler i mosen.

1 Liers rapport til Mikkelsen av 3. juli 1992.

2 Ekspedisjon fra Lier til Fyhn av 25. august 1992.

3 NTB-melding referert bl.a. i Dagbladet 2. juni 1993.