12.2 «Vi som styrer Norge»

Mot slutten av 1992 kom boken «Vi som styrer Norge»1 opp til behandling i Stortinget. Formen var et privat forslag fra SV-representantene Lisbeth Holand, Reidar Johansen og Paul Chaffey2 om at Stortinget skulle «be Regjeringen nedsette en bredt sammensatt kommisjon for å granske påstander om politisk overvåkning i Norge». I begrunnelsen het det bl. a.:

«Bl.a. på bakgrunn av de forhold som tas opp i boken ‘Vi som styrer Norge’ bør (det) nedsettes en bredt sammensatt granskningskommisjon for å bringe klarhet i spørsmål om den militære etterretningstjeneste har overvåket nordmenn i perioden 1945 til i dag og om kontakten med norske politiske organisasjoner. Det er også aktuelt å få klarhet i om informasjoner fra overvåkingen er gitt videre til norske politiske partier eller grupper innen norske partier.»

Det var ingen tvil om at SV ønsket å granske Arbeiderpartiet, dvs. Regjeringen. Legg merke til at selv SV, som da de fremsatte forslaget hadde små forhåpninger om å få det vedtatt, selv ikke gikk lenger enn til å foreslå en Regjerings-oppnevnt kommisjon. Det var i 1992. Både SV og Stortinget er kommet mye, mye lenger siden.

I utgangspunktet hadde dette forslaget ikke særlig sjanse. Både boken og forslaget ble av de fleste andre betraktet som ny terping fra venstresiden på vel kjente historiske forhold som det ikke kunne være noen grunn til å mase mer om. Tradisjonelt har det vært et bredt politisk fellesskap om å verne om de hemmelige tjenestene.

Man er – som vi har beskrevet i introduksjonen – etterhvert blitt klar over at tjenestene i sin tid gikk vel langt i å passe på venstresiden, og at det var vel mye sammenblanding med Ap. Men fra Ap til Høyre mente man at dette var gjort i beste mening, sett ut fra det brede flertalls interesser om å verge forsvarsevne og vestlig forankring. Inntil da var det ingen som kunne forestille seg at de samme eller verre overtramp pågår fortsatt og at de er rettet mot et langt bredere publikum.

1 Viggo Johansen, Pål T Jørgensen og Finn Sjue: «Vi som styrer Norge». Aventura 1992.

2 Dok 8.8 (1992-93).