10.1 Vi tar kontakt

Likevel er det jo en rett og plikt for norske borgere å bruke og hjelpe de demokratiske kontroll-organer som finnes. Det Setsaas nå var mest opptatt av, var å fullføre den jobben han hadde forsøkt å gjøre overfor Frigaard, nemlig sikre seg at hans Harari-informasjoner og særlig Frigaards behandling av disse kom med i Kontrollutvalgets behandling av Mossad/asylsøkersaken, som burde utvides til å gjelde forholdet til Mossad på bred front. Setsaas tok derfor kontakt med utvalgets formann, h. r. adv. Hans Stenberg-Nilsen, for å orientere om dette. Et slikt møte ble holdt 27. april 1992 med Stenberg-Nilsen og utvalgsmedlem Brit Seim Jahre tilstede. Sistnevnte var helt ny. Hun erstattet Rakel Surlien som ikke ønsket gjenvalg for fireårs-perioden som startet 1. mars 1992.

Dette møtet dreide seg altså om Mossad-opplysningene fra Guatemala. Likevel benyttet Setsaas anledningen til å nevne at han og vi andre også hadde vår egen overvåkningssak som kanskje interesserte utvalget. Det gjorde det, og vi ble straks bedt om å sende inn klage.